Dktv Bil Og Vindmoelle Dktv Bil Og Vindmoelle Mobil

Vi vil være CO2-neutral 2028

Læs mere

CO2-neutral 2028

Sammen med vores ejer TDC Group vil vi være 100% CO2-neutrale i 2028.

Det er et ambitiøst mål for en virksomhed af vores størrelse.

Det kræver både fokus, en stærk vilje og ikke mindst omfattende adfærdsændringer på tværs af organisationen. Men vi er godt på vej!

Læs mere om vores fælles rejse mod vores CO2 mål:

Klimablog
Sammen Med Vores Ejer TDC Group Vil Vi Være 100% CO2 Neutrale I 2028 Sammen Med Vores Ejer TDC Group Vil Vi Være 100% CO2 Neutrale I 2028 Resp

Grønt fællesskab med Danmarks Naturfredningsforening

Vi har indgået et partnerskab med Danmarks Naturfredningsforening. Det har vi primært, fordi det giver os nogle helt konkrete handlemuligheder i form af naturprojekter og landsdækkende aktiviteter, som vi sammen med vores medarbejdere og kunder kan koble os på – og derigennem være med til at gøre en aktiv forskel for vores fælles natur og klima.

Det betyder meget for os at give vores medarbejdere denne mulighed for at kunne involvere sig i hele det store ’grøn omstilling’ projekt.

Og sammen ønsker vi at inspirere andre virksomheder til at gøre det samme.

Om samarbejdet
Affaldsindsamling Danmarks Naturfredningsforening Børn Ved En Sø Affaldsindsamling Danmarks Naturfredningsforening Børn Ved En Sø Mobil

4 indsatsområder

Hos DKTV har vi medarbejdere, som tydeligt bekymrer sig om vores klima, og som flittigt byder ind med nye ideer og initiativer – både store og små. Det er vi stolte af. Dette er nemlig helt centralt for at lykkes - at være fælles om at nå målet! Vores indsatser er inddelt i 4 indsatsområder, der alle er kritiske for at nå vores endelige CO2 mål.

Vi Arbejder For Grønnere Kørsel

Transport

Vi arbejder for en mere energivenlig kørsel i vores store bilflåde. Vores kørende teknikere bliver bl.a. trænet i at spare brændstof på ’Kør Grønt’ kurser hos FDM. Derudover arbejder vi med at minimere rejseaktivitet blandt vores medarbejdere – både i forbindelse med møder, og når vi skal til og fra job.

Bæredygtighed Sortering Af Vores Affald

Affald

Vi er allerede rigtig godt på vej i forhold til sortering af vores affald. Vi genbruger mere og har bl.a. reduceret vores forbrug af plastic. Miljø skal være top-of-mind, når vi køber ind. Derudover arbejdes der på at finde nye løsninger for genbrug af vores elektroniske affald (e-waste), som der helt naturligt er en del af i en virksomhed som vores.

I år satte vi ekstra fokus på affald, da vi deltog i Affaldsindsamlingen gennem vores partner Danmarks Naturfredningsforening.

Affaldsindsamlingen
Vi Arbejder For Den Grønne Energi

Grøn energi

Vi arbejder for at finde holdbare løsninger til reduktion af CO2 relateret til vores energiforbrug, der omfatter egne bygninger og især den store mængde energi, som vi bruger på at opretholde hele vores infrastruktur, der sikrer hurtigt internet til vores kunder. Det er en kæmpestor opgave, der skal løses gennem energispare-tiltag, genanvendelse af server-varme og omstilling til grøn energi.

Mange Af Vores Grønne Løsninger Er Dybt Afhængige Af Digitalisering Og Bedre Teknologiske Løsninger

Digitale løsninger

Mange af vores grønne løsninger er dybt afhængige af digitalisering og bedre teknologiske løsninger. Internt har vi opgraderet vores videomøde faciliteter for at muliggøre reduktion i rejseaktivitet, samt skabt bedre rammer for hjemmearbejdspladser. I vores produktudvikling og indkøb er miljø kommet på som et fast punkt på agendaen.

Danmarks Naturfredningsforening Header 2023 Danmarks Naturfredningsforening Header 2023 Mobil

DKTV og Danmarks Naturfredningsforening

Vores samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening handler om at bidrage aktivt til den grønne omstilling og samtidig leve op til vores ambitiøse klimamål om CO2 neutralitet i 2028.

Danmarks Naturfredningsforening er en partner, der matcher vores stærke fællesskabsværdier. Sammen med vores medarbejdere og kunder ønsker vi at involvere os i aktiviteter, der er med til at passe på vores natur, holde den ren og inspirere andre til at gøre det samme.

Læs mere om samarbejdet

Følg DKTVs rejse mod
at blive Co2 Neutral

Se mere

ISO 14001

DKTV har opnået et ISO 14001 certifikat i miljøledelse. ISO 14001 er en internationalt anerkendt standard, der har til formål at sikre så lavt et ressourcespild og så lidt forurening som muligt.

Dermed har vi forpligtet os til at beskytte miljøet, så meget vi overhovedet kan ved løbende at nedbringe vores indvirkning på miljøet fra vores forretning, produkter og tjenester gennem en systematisk tilgang til planlægning, styring og eftersyn af vores handlinger. Dette omfatter effektiv ressourceanvendelse, energiforbrug, Co2-udledning, affald/WEEE og håndtering af miljørisici.

Du kan læse mere om ISO 14001 standarden på miljøstyrelsens hjemmeside

Certifikat Dansk Kabel TV ISO14001 Certifikat Dansk Kabel TV ISO14001