Hvordan påvirker vores køreadfærd, vaner og måder at køre bil på miljøet?

I DKTV har vi et mål om 25% færre arbejdsulykker i 2025.

Et mål vi har sat os af flere grunde. Bæredygtighed handler nemlig om langt mere end CO2 og brændstof - det handler også om at tage ansvar for vores medarbejdere og det samfund, vi opererer i.

For når man kører grønt, kører man også mere sikkert. Denne gang vil vi dele de vigtige råd vi fik på FDM’s ’Grøn Kørsel’ kursus. Nogle råd, som har hjulpet vores kørende teknikere til at arbejde med deres måde at køre bil på. 

Se mere
Kørekursus Køreadfærd Kørekursus Køreadfærd Mobil
Dktv Teknikerbil Installation 1

1. Det rigtige gearvalg

At køre i det rigtige gear er noget af det, der har størst betydning for brændstofforbruget. Et gear for lavt koster ca. 20% og to gear for lavt koster ca. 35% ekstra på brændstofkontoen. Derfor anbefales det, at man accelerer kvikt, så man hurtigere kan skifte gear og evt. springe et gear over. Jo højere gear desto mindre brændstofforbrug.

Dktv Teknikerbil Installation 3

2. At være forudseende

Det er vigtigt at være forudseende og forsøge at ’læse’ trafikken – både ifht. at køre brændstoføkonomisk men i høj grad også ifht. sikkerhed. Kig fremad og forsøg at have et overblik, og dermed undgå unødig opbremsning eller uheld i det hele taget. Det er en fordel at kunne holde et stabilt køreflow, så man undgår at bremse og speede op hele tiden. Hvis der f.eks. er rødt længere fremme, så kør stille og roligt frem til krydset, så du undgår at holde helt stille – det koster nemlig på brændstofforbruget. Hvis du derimod slipper speederen, imens bilen ruller i gear, så er forbruget lig nul.

Dktv Teknikerbil Installation 2

3. Den rigtige hastighed

Ikke mange ved det, men 80 km/t er den mest brændstoføkonomiske hastighed. Og det betyder meget for brændstofkontoen, hvis du kører 130 km/t i stedet for 110 km/t. Man kommer ikke meget hurtigere frem ved at sætte farten op f.eks. ved at hele tiden ligge 5-10 km/t over fartgrænsen. Til gengæld øges risikoen for at ende i en ulykke markant.

Dktv Teknikerbil Installation 4

4. Det rigtige dæktryk

En analyse peger på, at kun 6% kører med det rigtige dæktryk i Danmark. Og det kan blive kritisk, kritisk, for det rigtige dæktryk er noget af det vigtigste, når det kommer til sikkerhed. Du er meget dårligt stillet i trafikken med et forkert dæktryk, da dæktrykket påvirker bremselængden. Derfor er det en god ide at tjekke dækkene én gang om måneden. Om vinteren taber dækkene hurtige luft, og man skal derfor være ekstra opmærksom på trykket i de kolde måneder. Det er også vigtigt at skifte til sommer- og vinterdæk – eller at man bruger helårsdæk.

Hvad så nu?

Efter at vores teknikere nu har været på ’Kør Grønt’ kursus, vil vi fremadrettet følge de enkelte teknikere tæt i en 4-6 måneders periode. Her vil vi gøre brug af dataene på brændstof og antal kørte kilometer fra vores afdeling; Biladministrationen.

Det er vigtige data, for at kunne vurdere om kørslen har ændret sig, og om der er opnået en besparelse. Og de resultater vil vi dele med jer næste gang, vi vender tilbage her på klimabloggen.

Vi håber selvfølgelig, at vores anstrengelser har båret frugt, og at vi tættere på målet om at blive CO2 neutral i 2028.

#stærkeresammen

Kørekursus Teknikere Fremtid Kørekursus Teknikere Fremtid Mobil